Quản lý tài khoản FTP

Thông tin cần biết: (thông tin tham khảo, bạn xem email lúc đăng ký tài khoản là chính xác nhất)

 • FTP server: ftp.server2.ondinh.net
 • Port: 21

Các bước thực hiện:

 1. Sau khi đăng nhập vô OnDinh's Dashboard
 2. Để tạo tài khoản FTP
  1. Menu bên trái, FTP -> Accounts -> Create Accounts
  2. Tại giao diện Create Accounts, điền thông tin cần thiết
   1. FTP description: mô tả cho tài khoản này (ví dụ: tài khoản cho bộ phần marketing)
   2. Path: đường dẫn tới thư mục mà tài khoản này được truy cập (ví dụ: chỉ cho bộ phần marketing truy cập vào /images thì điền /images vào Path)
   3. Password: mật khẩu cho tài khoản FTP này
   4. Password suggestion: mật khẩu gợi ý cho bạn, dùng để copy đưa lên Password
   5. Send data via email to me: có gửi thông tin mật khẩu này tới email cho bạn hay không?
   6. Nhấn Save
  3. Tại giao diện FTP Account, sử dụng username do hệ thống sinh ra và password đã tạo, dùng phần mềm FTP Client (FileZilla, CuteFTP, Cyberduck, Coda ...) truy cập vào server
 3. Để chỉnh sửa tài khoản FTP (thay đổi Password, Path) ...
  1. ​Tại giao diện FTP Accounts -> tìm tài khoản cần chỉnh sửa -> nhấn
  2. Nhập thông tin cần chỉnh sửa
  3. Save
 4. ​Để xóa tài khoản FTP
  1. ​Tại giao diện FTP Accounts -> tìm tài khoản cần xóa -> nhấn