Tạo mới địa chỉ email, chuyển tiếp email

Lấy ví dụ tạo tài khoản email long@ondinh.net, thay thế địa chỉ email đúng của bạn khi thực hiện.

 1. Đăng nhập Ondinh.net's hosting panel
 2. Tại giao diện Dashboard, chọn Create email-address
 3. Tại giao diện Create email-address:
  1. Email-address: điền vô tên địa chỉ email muốn tạo (long), chọn tên miền muốn tạo email (ondinh.net)
  2. Define as catchall-address: không nên chọn vì rất dễ nhận nhiều thư rác, khi chọn, nhận tất cả email gửi vô kể cả khi email không tồn tại (bat-cu-ten-gi@ondinh.net)
 4. Nhấn Save
 5. Tại Giao diện Edit email-address, tùy theo nhu cầu là muốn dùng địa chỉ email để chuyển tiếp hoặc trực tiếp mà làm theo 1 trong 2 bước sau
  1. Dùng trực tiếp: Create account -> nhập Password hoặc dùng Password gợi ý -> Save
  2. Dùng chuyển tiếp: Create forwarder -> nhập Destination: địa chỉ email muốn chuyển đến -> Save
 6. Done!
OnDinh's hosting panel dashboard
Create email-address
Edit email-address
Create email account
Create email forwarder